Freluga Edstuga Byalagapril 26, 2017

2017-04-26: Räkneexempel till fördel för Bollnäs Energi.

Anders Wåger i Mödänge har lämnat följande jämförelsekalkyl mellan Bredbandsbolaget och Bollnäs Energi. Klicka på länk nedan. Jag hade besök av en säljare från Bredbandsbolaget i dag 2…