Freluga Edstuga Byalag

Julotta 2013

Ett 50-tal personer hade letat sig till missionshuset denna morgon. Roland Åkerlund presenterade Eva Jernqvist som predikade och Lennart & Jeanette underhöll med sång. Axel Hartman läste julevangeliumet och Roland avslutade när vi fikade med sång ackompanjerad av Lennart Åkerlund. Kollekten gick till världens barn. /Lajan