Freluga Edstuga Byalag

Kallelse till årsmöte Freluga-Edstuga Byalag

Årsmöte för Freluga – Edstuga Byalag Tisdagen den 25:e februari – 19:00, hilmas   Förslag för dagordning   1 Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för mötet 3 Val av sekreterare för mötet 4 Val av justerare och rösträknare 5 Upprättande av röstlängd 6 Godkännande av kallelse till årsmötet 7 Fastställande av dagordning 8 Styrelsen och kommittéernas verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport 10 Revisorernas rapport 11 Beslut med anledning av revisorernas rapport 12 Fastställande av medlemsavgift för kommande år 13 Val av ordförande 14 Val av ledamöter till styrelsen 15 Val av suppleanter till styrelsen 16 Val av revisorer 17 Val av revisorssuppleanter 18 Val av valberedning 19 Val av fastighetskommitté 20 Val av brandskyddskommitté 21 Övriga frågor 22 Avslutning   Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse utdelas vid årsmötet   Byalaget bjuder på fika.   Välkomna! /Styrelsen

Freluga i TV4:s Nyhetsmorgon

När artisten Jill Johnson medverkade i TV4:s Nyhetsmorgon fick hon välja sina fem favoritplatser i Sverige och valde då bl a Freluga efter hennes spelning på Freluga Trädgårdsscen i somras.           Se hela inslaget i länken nedan. Scrolla en bit ned för att komma till inslaget, favoritplatserna kommer som sista inslag i intervjun. Länk