Kallelse till årsmöte Freluga-Edstuga Byalag

Årsmöte för Freluga – Edstuga Byalag

Tisdagen den 25:e februari – 19:00, hilmas

 

Förslag för dagordning

 

1 Årsmötets öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare för mötet

4 Val av justerare och rösträknare

5 Upprättande av röstlängd

6 Godkännande av kallelse till årsmötet

7 Fastställande av dagordning

8 Styrelsen och kommittéernas verksamhetsberättelse

9 Ekonomisk rapport

10 Revisorernas rapport

11 Beslut med anledning av revisorernas rapport

12 Fastställande av medlemsavgift för kommande år

13 Val av ordförande

14 Val av ledamöter till styrelsen

15 Val av suppleanter till styrelsen

16 Val av revisorer

17 Val av revisorssuppleanter

18 Val av valberedning

19 Val av fastighetskommitté

20 Val av brandskyddskommitté

21 Övriga frågor

22 Avslutning

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse utdelas vid årsmötet

 

Byalaget bjuder på fika.

 

Välkomna!

/Styrelsen

Freluga i TV4:s Nyhetsmorgon

När artisten Jill Johnson medverkade i TV4:s Nyhetsmorgon fick hon välja sina fem favoritplatser i Sverige och valde då bl a Freluga efter hennes spelning på Freluga Trädgårdsscen i somras.

 

 

 

 

 

Se hela inslaget i länken nedan. Scrolla en bit ned för att komma till inslaget, favoritplatserna kommer som sista inslag i intervjun.

Länk