Freluga Edstuga Byalag

Bytidningen

Bytidningen startades av "Bandy-Anders" Jonsson, Björn Carlqvist, Stefan Larsson och "Olje-Anders" Jonsson och kom ut med sitt första nummer den 1 mars 1993.  Bytidningen utkommer med fyra nummer per år. Bytidningen  firade 20-årsjubileum 2013 för att sedan upphöra senare under året. Här nedan finns länkar till de senaste numren samt även inscannade (dåliga) kopior av de två första numren som kom ut 1993.   Klicka nedan för att öppna Bytidningar i PDF. Acrobat Reader kan hämtas här. Bytidningsnostalgi Bytidningens första nummer mars 1993 Bytidningens andra nummer juni 1993 Nyligen utgivna nummer Bytidningen december 2010 Bytidningen mars 2011 Bytidningen juni 2011 Bytidningen september 2011 Bytidningen december 2011 Bytidningen mars 2012 Bytidningen juni 2012 Bytidningen september 2012 Bytidningen december 2012 Bytidningen mars 2013 Byanytt Då Bytidningen upphörde ges istället Byanytt ut, som är en sammanslagning av nyheter och reportage från byarna Söräng, Sörbo/Fjäle och Freluga/Edstuga/Mödänge och som delas ut till hushållen i byarna samt delvis innehåller alster från freluga.se. Byanytt16-1