Alpin anläggning i Mödänge

 

På gården Brönars i Mödänge har kreativiteten och uppfinningsrikedomen flödat för fullt i vinter när 15-årige sonen Carl-Oscar Larsson tillsammans med kompisen Adam Chehouani byggt upp en alpin anläggning. Eftersom Carl-Oscar är den som vintertid gör skidspår åt undertecknad har detta blivit en fullfjädrad vintersportanläggning för både längd- och utförsåkning.

Något berg finns inte utan grabbarna åker ner för ett uthus med två etager, dels från taknocken  och från en takutbyggnad av carporttyp. För att ta sig upp har de konstruerat en släplift med ett rep och en pinne som hakas i repet. Pinnen brukar vara ett problem då hunden ”Stumpan” ständigt snor den och släpar iväg den för att tugga på, vilket f ö kan beskådas på det filmklipp som finns på denna sida. För närvarande går bara liften till det första etaget och pojkarna får klättra upp till det översta etaget på taknocken. En översyn och utbyte av takpannor krävs nog när snön smälter bort i vår.

Liften drivs av en drivmotor från en virkestransportör med ett drev från en gammal Honda och en fälj från en gammal Toyota. Några rör har sedan svetsats ihop till en ställning för att stabilisera drivmotorn. Pojkarna har helt enkelt använt skrot som lagrats på gården under årens lopp. Förutom liften har de även snickrat ihop rails, vilket är en form av ställningar som pojkarna balanserar på, av gamla stuprör och annat skrot.  Dessutom finns två pucklar ihopskottade samt en VIP-stol åt pappa Olle eller mamma Lotta.

Det är inte frågan om störtlopp eller parallellslalom pojkarna ägnar sig åt, utan trickåkning på skidor med brätten på bägge sidor och pojkarna visar prov på stor skicklighet med volter i luften och att åka på tvären över railsen.

Anläggningen kan även användas på kvällstid med strålkastarbelysning och tillhörande discomusik på högsta volym.

SL

 

Filmklipp

Bilder:


 

Kallelse till årsmöte för Freluga-Edstuga Byalag

Tid: onsdag 20 mars 2013, kl. 19.00
Plats: hilmas

 

Förslag till dagordning för mötet

 1. 1. Årsmötets öppnande
 2. 2. Val av ordförande för mötet
 3. 3. Val av sekreterare för mötet
 4. 4. Val av justerare och rösträknare
 5. 5. Upprättande av röstlängd
 6. 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. 7. Fastställande av dagordning
 8. 8. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse
 9. 9. Ekonomisk rapport
 10. 10. Revisorernas rapport
 11. 11. Beslut med anledning av revisorernas rapport
 12. 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 13. 13. Val av ordförande
 14. 14. Val av ledamöter till styrelsen
 15. 15. Val av suppleanter till styrelsen
 16. 16. Val av revisorer
 17. 17. Val av revisorssuppleanter
 18. 18. Val av valberedning
 19. 19. Val av fastighetskommitté
 20. 20. Val av brandskyddskommitté
 21. 21. Övriga frågor
 22. 22. Avslutning

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse utdelas på årsmötet.

Byalaget bjuder på fika./Styrelsen

Välkomna!