Freluga Edstuga Byalag

Styrelsen

Freluga-Edstuga byalags styrelse består av:

Kristian Westin ordförande

Peter Parneborg vice ordförande

Mats Hagman sekreterare

Åsa Svedberg kassör

Thomas Olnils ledamot

Peter Eriksson ledamot

Kenneth Engström ledamot

  Årsmöte 2015 Årsmötesprotokoll 2015   Årsmöte 2014 Balansrapport 2013 Resultatrapport 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Revisionsberättelse o granskningsrapport 2013 Vävstugan 2013 Årsmötesprotokoll 2014   Styrelseprotokoll 2014 2014-08-12 2014-06-14 2014-04-06 2014-01-14   Årsmöte 2013 Årsmötesprotokoll Balansrapport 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Revisionsberättelse 2012 Resultatrapport 2012     Styrelseprotokoll 2012 2012-01-22 2012-02-07 Årsmötesprotokoll 2012   Styrelseprotokoll 2011 2011-03-28 sid 1 2011-03-28 sid 2 2011-11-27   Årsmötesprotokoll: Årsmötesprotokoll 2011 Revisionsberättelse 2011         Material från projektet "hilmas": Projektstödsredovisningslut Sammanställning totalt för projektet