2017-04-12: Anmälan om fiber till Bollnäs Energi nu möjligt online!!

Senaste nytt ang. fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo!

I söndags kväll den 9 april, träffades omkring 100 engagerade bybor för att diskutera den mycket olyckliga situationen som vi alla bybor helt ofrivilligt råkat hamna i, då det gäller fiberutbyggnad i byn.

Läget är följande! Bollnäs Energi är den aktör som fram tills idag varit den som skött och tagit ansvar för utbyggnaden av fiber i Bollnäs kommun. Våren 2018 sätter de spaden i backen i våra tre byar Edstuga, Sörbo och Freluga och garanterar då att så gott som hela byarna kommer att erbjudas fiberanslutning.

Förra veckan dök plötsligt ytterligare en aktör upp, Bredbandsbolaget och började genom en offensiv dörrförsäljning teckna avtal med bybor, dock enbart i vissa delar av centrala Edstuga och Freluga.

Byalaget och ett antal engagerade bybor, reagerade snabbt på den uppkomna situationen. Detta faktum att BBB snabbt ville ”lägga beslag” på de mest ekonomiska fördelaktiga områden innebär i praktiken att de ”tar gisslan” på övriga bybor och riskerar att lämna ytterområden och HELA SÖRBO utan möjlighet till fiberanslutning, alternativt till mycket högre kostnader.

En dialog har förts med BBB sedan första dagen där Byalaget tydligt markerat vilken situation de försätter oss bybor i igenom sitt agerande. Vi har varit mycket tydliga med att vi välkomnar de som aktör i våra byar, under förutsättning att de kan presenterar en plan som är likvärdig med Bollnäs Energi,s plan, dvs. som innebär att ALLA BYBOR ska erbjudas fiberanslutning.

Denna slutsats var ca 100 bybor på mötet i söndags, helt överens om att stå fast vid! Att alla ska erbjudas möjlighet till bredbandsuppkoppling är en självklar infrastruktur- och demokratifråga på en liten ort där sammanhållningen är en avgörande livsfaktor.

Mötet beslutade också enhälligt att gå ut med följande rekommendationer:

  • Samtliga som hunnit att teckna avtal ombeds utnyttja sin uppsägningsklausul och säga upp sina avtal omgående
  • Inga nya avtal tecknas
  • Byalaget fick i uppdrag att fortsätta dialogen med BBB och bjuda in dem till att presentera en helhetslösning för alla tre byarna.

Tyvärr, har inte denna information hunnits spridas officiellt förrän nu men budskapet har ändå nått fram till många, som vi vet sagt upp sina avtal.

Nu är det krig!

Igår kväll gick vi från byalaget ut med följande drastiska varning på FB och hemsida, då vi fick besked om att Bredbandsbolaget tänker komma tillbaka med flera säljare och intensifiera sin försäljningskampanj under påskhelgen. Denna gång med ett utökat försäljningsområde på ca 200 hushåll i Edstuga och Freluga!

Detta förändrar ingenting i grunden! Problemet med att vissa delar av byarna och HELA SÖRBO kan bli utan fiber, kvarstår.

BBB nonchalerar således våra krav/önskemål och kommer nu att utsätta oss för en attack för att prova vår lojalitet och sammanhållning. De väljer alltså att försöka splittra oss istället för att föra en dialog!

Vi bybor i Edstuga, Freluga och Sörbo har kommit överens om att hålla ihop och jobba för att ALLA ska få möjlighet att få fiberanslutning. Den enda makt vi nu har är att vara SOLIDARISKA och VÅGA SÄGA NEJ till de alternativ som inte erbjuder ALLA i byarna fiberanslutning. Vi ska ha fiber, men till ALLA och till HELA byarna! Och NU FINNS ETT KONKRET ALTERNATIV att säga JA till! Se erbjudandet här nedan!

Dela och sprid detta meddelande på alla sätt!

Anm: Vi kommer fortsättningsvis att informera löpande via FB och på hemsidan www.freluga.se

Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

FÖR VÅRA BYARS FRAMTID – SÄG

JA TILL BOLLNÄS ENERGI!

Efter möte med Bollnäs Energis stadsnätschef Anders Lans under onsdagen, har vi fått ett erbjudande som garanterar i stort sett samtliga hushåll i Edstuga, Freluga och Sörbo med omnejd (enligt Bollnäs Energis sedan länge projekterade utbyggnadsplan) fiberanslutning under 2018.

Erbjudandet går ut på att om minst 85 procent av hushållen i Edstuga, Freluga och Sörbo så snart som möjligt säger JA till att ansluta sig till Bollnäs Energis kommande fibernät, kostnad 10 000:- kronor, så kommer Bollnäs Energi att bygga fibernätet enligt sin ursprungsplan.

Det innebär alltså att vi bybor själva har möjlighet att säkra fibernätet i våra byar. MEN då krävs det att vi nu kraftsamlar och ställer upp bakom Bollnäs Energis alternativ och skickar in vår beställning NU! Det går att göra direkt via Bollnäs Energis hemsida: www.bollnasenergi.se.

Där finns också fullständig information om villkoren. Under nästa vecka kommer även Bollnäs Energi att göra ett utskick till samtliga hushåll i våra byar inom det planerade utbyggnadsområdet där det går att beställa. GÖR DET, för våra byars framtid! Allra bäst är dock att beställa via Bollnäs Energis hemsida redan i dag – ju snabbare vi når 85-procentsgränsen desto bättre. När vi nått dit – då har vi GARANTERAT ett fibernät som omfattar i princip alla hushåll i våra byar under nästa år.

Bollnäs Energi lovar även att kostnadsfritt ansluta Sörbo bygdegård samt Hilmas i Freluga till fibernätet.

/Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *