2017-04-05: Viktig information om mötet med Bollnäs Energi den 5 april!!

VIKTIG information från Freluga/Edstuga byalag angående fiberutbyggnad i våra byar!

De senaste dagarna har representanter för Bredbandsbolaget knackat dörr i centrala delar av Freluga och Edstuga. Erbjudandet de haft med sig är internet via fibernät. Ett fibernät som då kommer att byggas i Bredbandsbolagets regi.

4 april gick kommunägda Bollnäs Energi ut med ett informationsbrev (finns att läsa på freluga.se) till samtliga hushåll i Freluga, Edstuga och Sörbo angående planerna på att bygga ut fibernätet i nämnda byar.
Bollnäs Energis löfte är att samtliga hushåll i byarna under nästa år, 2018, kommer att erbjudas snabbt internet via fibernät. Ett fibernät som ska byggas av Bollnäs Energi. Detta är redan projekterat, budgeterat och planerat. Arbetet i våra byar är tänkt att starta tidig vår 2018. Vissa beräknas få fiber redan till sommaren 2018, och under året räknar Bollnäs Energi med att ha gjort klart hela området.

Kostnaden för varje hushåll som vill ansluta sig till det nya fibernätet kommer att vara 10 000 kronor. Tillkommer gör sedan själva tjänsten (bredbandet), där kostnaden under bindningstiden (24 månader) kommer att vara minst 266 kronor per månad. Det vill säga totalt 6 384 kronor.
När nu Bredbandsbolaget har blandat sig i leken, kan det dock bli så att Bollnäs Energi INTE kommer att bygga ut fibernätet i Freluga, Edstuga och Sörbo under 2018, utan att det istället skjuts på framtiden.

Efter ett möte den 5 april med Anders Lans, stadsnätschef hos Bollnäs Energi har vi (Kristian Westin och Jacob Abrahamsson, som tog initiativ till mötet för byarnas räkning) fått klart för oss att den situationen kan bli verklighet. I så fall kommer alltså, utefter de fakta vi i dagsläget har, hela Sörbo att bli utan fiber under de närmaste åren, liksom många hushåll i Edstuga och Freluga. Detta eftersom Bredbandsbolagets erbjudande inte verkar omfatta alla hushåll, utan enbart de fastigheter som ligger mest centralt i Freluga och Edstuga.
Bredbandsbolagets intentioner att erbjuda fiber verkar alltså sträcka sig enbart till de mest ”lättgrävda” adresserna i Freluga och Edstuga. Hushållen utanför centrum i byarna, samt hela Sörbo verkar Bredbandsbolaget inte bry sig om.
OM Bredbandsbolaget nu får ett gäng kunder centralt i våra byar, så blir det enligt Anders Lans inte ekonomiskt hållbart/försvarbart för Bollnäs Energi att enbart bygga fiber på de mest kostnadskrävande adresserna i utkanterna av byarna samt i Sörbo.
Beskedet är att Bollnäs Energi då kommer att behöva ompröva beslutet att bygga fibernätet hos oss under 2018. I så fall kan det bli byggstart tidigast 2019, men det kan även bli flera år senare. Hur många år senare vet ingen idag. Detta kan alltså bli följden om Bredbandsbolagets erbjudande lockar ett antal hushåll centralt i byarna.
Från byalagets sida ser vi det som en oerhört viktig demokratifråga att HELA byarna, plus Sörbo, ska få möjlighet till internet via fibernät.
Vi kan självklart inte bestämma över någons beslut i den här frågan – det är upp till var och en – men vi skulle ändå vilja vädja till er som har tackat ja till Bredbandsbolagets erbjudande att utnyttja er lagstadgade ångerperiod (14 dagar) och häva köpet.
Detta eftersom vi anser att det är betydligt mer fördelaktigt för oss i byarna om vi får en lokal och trygg nätägare i kommunägda Bollnäs Energi. Men den allra viktigaste frågan är ändå att ALLA ska få möjlighet att ansluta sig till ett bra fibernät. Och den möjligheten får vi i dag bara av Bollnäs Energi.

Bollnäs Energis löfte är även att de bygger ut fibernätet till alla fastigheter i byarna (med en liten reservation för att något enstaka, avlägset hushåll inte kommer att tas med i första svängen men troligen kommer precis alla att omfattas redan under 2018, enligt Anders Lans). Det gör alltså att alla fastigheter, även de hushåll som väljer att inte ansluta sig nu, kommer att få enkel tillgång till fibernätet om de vill ansluta sig i framtiden. Nätet kommer att dras så att även ännu inte bebyggda tomter kommer att kunna koppla upp sig till det i framtiden på ett smidigt sätt.
Det här är alltså enbart en beskrivning av hur läget ser ut just nu. Ingen kan tvinga någon att välja den ena aktören framför den andra, men från byalagets sida så ställer vi oss bakom Bollnäs Energis lösning eftersom vi anser att den är bäst för byarna. Nu och i framtiden.

Styrelsen i Freluga-Edstuga byalag, genom ordförande Kristian Westin
samt Jacob Abrahamsson, bybo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *