Kallelse till årsmöte för Freluga-Edstuga Byalag

Tid: onsdag 20 mars 2013, kl. 19.00
Plats: hilmas

 

Förslag till dagordning för mötet

 1. 1. Årsmötets öppnande
 2. 2. Val av ordförande för mötet
 3. 3. Val av sekreterare för mötet
 4. 4. Val av justerare och rösträknare
 5. 5. Upprättande av röstlängd
 6. 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. 7. Fastställande av dagordning
 8. 8. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse
 9. 9. Ekonomisk rapport
 10. 10. Revisorernas rapport
 11. 11. Beslut med anledning av revisorernas rapport
 12. 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 13. 13. Val av ordförande
 14. 14. Val av ledamöter till styrelsen
 15. 15. Val av suppleanter till styrelsen
 16. 16. Val av revisorer
 17. 17. Val av revisorssuppleanter
 18. 18. Val av valberedning
 19. 19. Val av fastighetskommitté
 20. 20. Val av brandskyddskommitté
 21. 21. Övriga frågor
 22. 22. Avslutning

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse utdelas på årsmötet.

Byalaget bjuder på fika./Styrelsen

Välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *