KALLELSE

ÅRSMÖTE FÖR FRELUGA-EDSTUGA BYALAG


Tid: tisdag 17 mars 2015, kl. 19.00

Plats: hilmas

Förslag till dagordning för mötet
Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av justerare och rösträknare
Upprättande av röstlängd
Godkännande av kallelse till årsmötet
Fastställande av dagordning
Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Beslut med anledning av den ekonomiska rapporten
Revisorernas rapport
Beslut med anledning av revisorernas rapport
Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Val av ordförande
Val av ledamöter till styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisorer
Val av revisorssuppleanter
Val av valberedning
Val av fastighetskommitté
Val av brandskyddskommitté
Övriga frågor

Avslutning

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse utdelas på årsmötet.

Byalaget bjuder på fika./Styrelsen

Välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *