Freluga Edstuga Byalagjuni 1, 2013

Ingen Bytidning 1 juni

Det blir inget sommarnummer av Bytidningen den 1 juni då alla i kvarvarande redaktionen hoppat av. Byalaget jobbar på någon form av lösning i frågan. Detta påverkar inte freluga.se där det även i fortsättningen kommer att finnas annonser och diverse reportage.