Janne Brickmans datafräs

 

Janne Brickman från Edstuga driver sedan 15 år tillbaka Brickmans snickeri hemma på gården där han ägnar sig åt finsnickeri som att tillverka dörrar, trappor, köksinredning, etc. dvs allt inom finsnickeri.

Till en början gjorde Janne allt för hand för att senare leja bort fräsjobben. För ett par år sedan var Janne först i Sverige med att skaffa en datafräs av detta fabrikat som per automatik sköter allt tidigare manuellt arbete. Det var en stor investering och under tio dagar befann sig en tekniker från Österrike på plats i Edstuga för att installera enheterna.

Datafräsen består av två enheter, dels en dataskärm med ett vanligt Windows operativsystem och dels själva maskinen där materialet som skall bearbetas läggs. Maskinen i sin tur består av en stor utsugningsfläkt som tar hand om trädammet, olika verktyg som maskinen hämtar beroende på vilket mönster som skall användas. Med hjälp av laser ställs maskinen in där stora klossar läggs ut som suger fast materialet via vacuum

Janne gör nu inställningarna grafiskt på dataskärmen, trycker på knappen och allt sätts igång och med millimeterprecision gör nu maskinen sitt arbete på kort tid. Det går även att spegelvända mönster för att passa in till skåpluckor etc.

Brickmans snickeri har förutom Janne även en anställd och har en stor efterfrågan från både privatpersoner och företag. Det som en gång började som en hobbyverksamhet 1992 har sedan växt ordentligt.

 

SL

 

Maskinen sedd från sidan


Fräsverktyg som maskinen väljer själv beroende på fräsmönster
Härifrån läggs arbeten i grafiskt form för att sedan skickas till maskinen
Här en trapp som Janne utformat åt kund
Ytterligare en trapp gjord åt kund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *