2017-04-12: Anmälan om fiber till Bollnäs Energi nu möjligt online!!

Senaste nytt ang. fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo!

I söndags kväll den 9 april, träffades omkring 100 engagerade bybor för att diskutera den mycket olyckliga situationen som vi alla bybor helt ofrivilligt råkat hamna i, då det gäller fiberutbyggnad i byn.

Läget är följande! Bollnäs Energi är den aktör som fram tills idag varit den som skött och tagit ansvar för utbyggnaden av fiber i Bollnäs kommun. Våren 2018 sätter de spaden i backen i våra tre byar Edstuga, Sörbo och Freluga och garanterar då att så gott som hela byarna kommer att erbjudas fiberanslutning.

Förra veckan dök plötsligt ytterligare en aktör upp, Bredbandsbolaget och började genom en offensiv dörrförsäljning teckna avtal med bybor, dock enbart i vissa delar av centrala Edstuga och Freluga.

Byalaget och ett antal engagerade bybor, reagerade snabbt på den uppkomna situationen. Detta faktum att BBB snabbt ville ”lägga beslag” på de mest ekonomiska fördelaktiga områden innebär i praktiken att de ”tar gisslan” på övriga bybor och riskerar att lämna ytterområden och HELA SÖRBO utan möjlighet till fiberanslutning, alternativt till mycket högre kostnader.

En dialog har förts med BBB sedan första dagen där Byalaget tydligt markerat vilken situation de försätter oss bybor i igenom sitt agerande. Vi har varit mycket tydliga med att vi välkomnar de som aktör i våra byar, under förutsättning att de kan presenterar en plan som är likvärdig med Bollnäs Energi,s plan, dvs. som innebär att ALLA BYBOR ska erbjudas fiberanslutning.

Denna slutsats var ca 100 bybor på mötet i söndags, helt överens om att stå fast vid! Att alla ska erbjudas möjlighet till bredbandsuppkoppling är en självklar infrastruktur- och demokratifråga på en liten ort där sammanhållningen är en avgörande livsfaktor.

Mötet beslutade också enhälligt att gå ut med följande rekommendationer:

  • Samtliga som hunnit att teckna avtal ombeds utnyttja sin uppsägningsklausul och säga upp sina avtal omgående
  • Inga nya avtal tecknas
  • Byalaget fick i uppdrag att fortsätta dialogen med BBB och bjuda in dem till att presentera en helhetslösning för alla tre byarna.

Tyvärr, har inte denna information hunnits spridas officiellt förrän nu men budskapet har ändå nått fram till många, som vi vet sagt upp sina avtal.

Nu är det krig!

Igår kväll gick vi från byalaget ut med följande drastiska varning på FB och hemsida, då vi fick besked om att Bredbandsbolaget tänker komma tillbaka med flera säljare och intensifiera sin försäljningskampanj under påskhelgen. Denna gång med ett utökat försäljningsområde på ca 200 hushåll i Edstuga och Freluga!

Detta förändrar ingenting i grunden! Problemet med att vissa delar av byarna och HELA SÖRBO kan bli utan fiber, kvarstår.

BBB nonchalerar således våra krav/önskemål och kommer nu att utsätta oss för en attack för att prova vår lojalitet och sammanhållning. De väljer alltså att försöka splittra oss istället för att föra en dialog!

Vi bybor i Edstuga, Freluga och Sörbo har kommit överens om att hålla ihop och jobba för att ALLA ska få möjlighet att få fiberanslutning. Den enda makt vi nu har är att vara SOLIDARISKA och VÅGA SÄGA NEJ till de alternativ som inte erbjuder ALLA i byarna fiberanslutning. Vi ska ha fiber, men till ALLA och till HELA byarna! Och NU FINNS ETT KONKRET ALTERNATIV att säga JA till! Se erbjudandet här nedan!

Dela och sprid detta meddelande på alla sätt!

Anm: Vi kommer fortsättningsvis att informera löpande via FB och på hemsidan www.freluga.se

Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

FÖR VÅRA BYARS FRAMTID – SÄG

JA TILL BOLLNÄS ENERGI!

Efter möte med Bollnäs Energis stadsnätschef Anders Lans under onsdagen, har vi fått ett erbjudande som garanterar i stort sett samtliga hushåll i Edstuga, Freluga och Sörbo med omnejd (enligt Bollnäs Energis sedan länge projekterade utbyggnadsplan) fiberanslutning under 2018.

Erbjudandet går ut på att om minst 85 procent av hushållen i Edstuga, Freluga och Sörbo så snart som möjligt säger JA till att ansluta sig till Bollnäs Energis kommande fibernät, kostnad 10 000:- kronor, så kommer Bollnäs Energi att bygga fibernätet enligt sin ursprungsplan.

Det innebär alltså att vi bybor själva har möjlighet att säkra fibernätet i våra byar. MEN då krävs det att vi nu kraftsamlar och ställer upp bakom Bollnäs Energis alternativ och skickar in vår beställning NU! Det går att göra direkt via Bollnäs Energis hemsida: www.bollnasenergi.se.

Där finns också fullständig information om villkoren. Under nästa vecka kommer även Bollnäs Energi att göra ett utskick till samtliga hushåll i våra byar inom det planerade utbyggnadsområdet där det går att beställa. GÖR DET, för våra byars framtid! Allra bäst är dock att beställa via Bollnäs Energis hemsida redan i dag – ju snabbare vi når 85-procentsgränsen desto bättre. När vi nått dit – då har vi GARANTERAT ett fibernät som omfattar i princip alla hushåll i våra byar under nästa år.

Bollnäs Energi lovar även att kostnadsfritt ansluta Sörbo bygdegård samt Hilmas i Freluga till fibernätet.

/Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

2017-04-11: Nu är det KRIG!!

Vi bybor i Edstuga, Freluga  och Sörbo har kommit överens om att hålla ihop och jobba för att ALLA ska få möjlighet att få fiberanslutning.

Ikväll har Bredbandsbolaget meddelat att man tänker intensifiera sin försäljningskampanj under påskhelgen och därmed splittra oss i vår kamp.

Detta förändrar ingenting! Problemet med att vissa delar av byarna och HELA SÖRBO kan bli utan fiber, kvarstår.

Den enda makt vi har är att hålla ihop och VÅGA VÄGRA!

Stå upp och tänk på vår gemensamma framtid och skriv inte på några avtal!

Dela och sprid detta meddelande på alla sätt!

/Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

2017-04-09: Tack!

Stort tack till alla er som ställde upp på mötet ikväll på Hilmas. Det var härligt att se att så många bryr sig. Det kändes fantastiskt bra för oss som engagerat oss i fiberfrågan att känna ert stöd. Vi kommer att sammanfatta vad vi gemensamt kom fram till och delge alla bybor inom kort.

/Björn Carlqvist

2017-04-06: Information från Bredbandsbolaget

Igår hade jag och Björn Carlqvist  ett möte med Bredbandsbolagets säljledare för utbyggnaden Edstuga/Freluga.

Idagsläget omfattas inte alla av erbjudandet och eftersom vårt huvudmål är att hela byn ska erbjudas fiber har vi ställt krav/önskemål till bredbandsbolaget om detta. De har lovat att undersöka den möjligheten och återkomma med svar så fort som möjligt. På fredag hoppas vi kunna ge mer information.

Utifrån deras svar kommer vi sedan ha två scenarier att ta ställning till. (Bredbandsbolaget och Bollnäs Energis). Detta är ett såpass viktigt beslut för våra två byar (och Sörbo) så vi kommer troligen kalla till ett möte (ev. redan på söndag). Detta återkommer vi om. Vår rekommendation är att invänta information och svar kring allt detta innan man tar ställning till något.

/Jacob Abrahamsson

2017-04-05: Viktig information om mötet med Bollnäs Energi den 5 april!!

VIKTIG information från Freluga/Edstuga byalag angående fiberutbyggnad i våra byar!

De senaste dagarna har representanter för Bredbandsbolaget knackat dörr i centrala delar av Freluga och Edstuga. Erbjudandet de haft med sig är internet via fibernät. Ett fibernät som då kommer att byggas i Bredbandsbolagets regi.

4 april gick kommunägda Bollnäs Energi ut med ett informationsbrev (finns att läsa på freluga.se) till samtliga hushåll i Freluga, Edstuga och Sörbo angående planerna på att bygga ut fibernätet i nämnda byar.
Bollnäs Energis löfte är att samtliga hushåll i byarna under nästa år, 2018, kommer att erbjudas snabbt internet via fibernät. Ett fibernät som ska byggas av Bollnäs Energi. Detta är redan projekterat, budgeterat och planerat. Arbetet i våra byar är tänkt att starta tidig vår 2018. Vissa beräknas få fiber redan till sommaren 2018, och under året räknar Bollnäs Energi med att ha gjort klart hela området.

Kostnaden för varje hushåll som vill ansluta sig till det nya fibernätet kommer att vara 10 000 kronor. Tillkommer gör sedan själva tjänsten (bredbandet), där kostnaden under bindningstiden (24 månader) kommer att vara minst 266 kronor per månad. Det vill säga totalt 6 384 kronor.
När nu Bredbandsbolaget har blandat sig i leken, kan det dock bli så att Bollnäs Energi INTE kommer att bygga ut fibernätet i Freluga, Edstuga och Sörbo under 2018, utan att det istället skjuts på framtiden.

Efter ett möte den 5 april med Anders Lans, stadsnätschef hos Bollnäs Energi har vi (Kristian Westin och Jacob Abrahamsson, som tog initiativ till mötet för byarnas räkning) fått klart för oss att den situationen kan bli verklighet. I så fall kommer alltså, utefter de fakta vi i dagsläget har, hela Sörbo att bli utan fiber under de närmaste åren, liksom många hushåll i Edstuga och Freluga. Detta eftersom Bredbandsbolagets erbjudande inte verkar omfatta alla hushåll, utan enbart de fastigheter som ligger mest centralt i Freluga och Edstuga.
Bredbandsbolagets intentioner att erbjuda fiber verkar alltså sträcka sig enbart till de mest ”lättgrävda” adresserna i Freluga och Edstuga. Hushållen utanför centrum i byarna, samt hela Sörbo verkar Bredbandsbolaget inte bry sig om.
OM Bredbandsbolaget nu får ett gäng kunder centralt i våra byar, så blir det enligt Anders Lans inte ekonomiskt hållbart/försvarbart för Bollnäs Energi att enbart bygga fiber på de mest kostnadskrävande adresserna i utkanterna av byarna samt i Sörbo.
Beskedet är att Bollnäs Energi då kommer att behöva ompröva beslutet att bygga fibernätet hos oss under 2018. I så fall kan det bli byggstart tidigast 2019, men det kan även bli flera år senare. Hur många år senare vet ingen idag. Detta kan alltså bli följden om Bredbandsbolagets erbjudande lockar ett antal hushåll centralt i byarna.
Från byalagets sida ser vi det som en oerhört viktig demokratifråga att HELA byarna, plus Sörbo, ska få möjlighet till internet via fibernät.
Vi kan självklart inte bestämma över någons beslut i den här frågan – det är upp till var och en – men vi skulle ändå vilja vädja till er som har tackat ja till Bredbandsbolagets erbjudande att utnyttja er lagstadgade ångerperiod (14 dagar) och häva köpet.
Detta eftersom vi anser att det är betydligt mer fördelaktigt för oss i byarna om vi får en lokal och trygg nätägare i kommunägda Bollnäs Energi. Men den allra viktigaste frågan är ändå att ALLA ska få möjlighet att ansluta sig till ett bra fibernät. Och den möjligheten får vi i dag bara av Bollnäs Energi.

Bollnäs Energis löfte är även att de bygger ut fibernätet till alla fastigheter i byarna (med en liten reservation för att något enstaka, avlägset hushåll inte kommer att tas med i första svängen men troligen kommer precis alla att omfattas redan under 2018, enligt Anders Lans). Det gör alltså att alla fastigheter, även de hushåll som väljer att inte ansluta sig nu, kommer att få enkel tillgång till fibernätet om de vill ansluta sig i framtiden. Nätet kommer att dras så att även ännu inte bebyggda tomter kommer att kunna koppla upp sig till det i framtiden på ett smidigt sätt.
Det här är alltså enbart en beskrivning av hur läget ser ut just nu. Ingen kan tvinga någon att välja den ena aktören framför den andra, men från byalagets sida så ställer vi oss bakom Bollnäs Energis lösning eftersom vi anser att den är bäst för byarna. Nu och i framtiden.

Styrelsen i Freluga-Edstuga byalag, genom ordförande Kristian Westin
samt Jacob Abrahamsson, bybo

2017-04-04: Viktig information om fiberutbyggnad i Freluga/Edstuga med omnejd

Hej Freluga- Edstugabor!

Jag var inte hemma igår men tydligen går bredbandsbolaget runt i byn och erbjuder fiberingrävning. Det kan ju tyckas vara trevligt men om dom drar spaden i backen så kan det innebära nackdelar för oss också. Vi har varit i kontakt med Bollnäs Energi (som gräver fiber i resten av kommunen) och jag, Björn Carlqvist och Kristian Westin (ordf. byalaget) kommer träffa Bollnäs Energi på måndag för att få mer information om vad det innebär om Bredbandsbolaget börjar gräva i byn.

Vår oro är att om Bredbandsbolaget får tillräckligt hög anslutningsgrad så kommer det medföra att Bollnäs Energi inte gräver någon egen fiber i Freluga. Detta kan få konsekvenser på sånt vis att exempelvis småvägar (med låg anslutningsgrad aldrig får chans till nån fiber, eller att det blir dyrare priser än nödvändigt för hela byn). Bollnäs Energi har lovat göra HELA Freluga 2018 och har dessutom ett ”subventionerat pris” till alla vilket är betydligt lägre än Bredbandsbolaget. Så vår uppmaning till er alla är att ha is i magen och inte förbinda er till något innan vi tagit reda på vad som är bäst för byn – och då menar vi hela byn, småvägar, totalekonomi etc. Vi återkommer med mer information efter måndag.

/Jacob Abrahamsson

Gilla gärna freluga.se:s facebooksida och ta del av diskussionerna.

Nu är det dags igen! 17/6

Fredrik Valfridsson
Fredrik Valfridsson

Ni som gillar att dricka öl och spela brännboll, här har ni chansen att ställa upp för Freluga!! Bra träning inför yran brännbollsmässigt alltså, för pilsnerträning kör ni väl varje helg! ? mer info kommer!
Anmälan till Andreas 070-6566077 eller Elin 072-2227623

Prisutdelning i motionstävlingen

img_3385För ganska precis ett år sedan utlyste Petra Thyrén Kurthi  och maken Rolf en motionstävling där det gällde att bestiga Västerberget under 2016, något som går att läsa här.

På nyårsaftonens förmiddag var det så dags att förrätta prisutdelningen. Inbjudan hade gått ut via diverse sociala medier och det var med spänd förväntan som arrangörsparet begav sig upp till berget.

Väglaget var i besvärligaste laget med  isgata på vägen upp till vändplanen och bitvis efter stigen. Färska björnspår kunde upptäckas av någon förvirrad Björn som vaknat och trott att det blivit vår, liksom mänskliga spår i form av en Jägermeisterettikett.

Väl uppe på berget gjordes det upp eld och nu var det bara att vänta på eventuella intressenter av fina priser. I den gästbok som lagts ut kunde ca 130 namn noteras. Efter ett tag droppade det in lite folk och ca 20 personer samt fem hundar fanns på plats när lottdragningen om priserna kungjordes och följande personer blev vinnare under 2016:

Pär Lundagårds

Ingrid Lysell Smålänning

Tina Andersson

Peter Persson

 

Vinnarna kommer att underrättas via telefon och tävlingen fortsätter nu under 2017 med samma regler som tidigare.

SL